• Hur ska jag skicka enkäten?

    Enklast är att besvara enkäten på webben. Adressen är www.insamling.scb.se.

    Du måste ha ditt användarnamn och lösenord som du hittar på framsidan av inbjudningsbrevet. Om du fyller i pappersenkäten, postar du den i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt.

    Uppdaterad: 2020-01-08 10:23