• Enklast är att besvara enkäten på webben. Adressen är www.insamling.scb.se.

    Du måste ha ditt användarnamn och lösenord som du hittar på framsidan av inbjudningsbrevet. Har du fått en pappersenkät, fyller du i den och postar den i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt.

    Uppdaterad: 2020-01-08 10:23

    Direktlänk till frågan