• Webbenkäten är tillgänglighetsanpassad och fungerar med olika uppläsningsverktyg. Webbenkäten finns tillgänglig på engelska.

    Uppdaterad: 2020-01-08 14:08

    Direktlänk till frågan