• Jag är synskadad eller förstår inte språket, hur gör jag?

    Webbenkäten finns tillgänglig på engelska. Tyvärr kan vi inte erbjuda enkäten i punktskrift eller på något annat språk. Har du någon vän som kan läsa upp eller översätta frågorna och hjälpa till att fylla i enkäten, så går det bra. Vi kan dock tyvärr inte betala ut någon ersättning för detta.

    Uppdaterad: 2020-01-08 14:08