Frågor och svar kring Hälsa på lika villkor? – en undersökning om hälsa och livsvillkor i Sverige 2020

För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

  • Jag är synskadad eller förstår inte språket, hur gör jag?

    Webbenkäten finns tillgänglig på engelska. Tyvärr kan vi inte erbjuda enkäten i punktskrift eller på något annat språk. Har du någon vän som kan läsa upp eller översätta frågorna och hjälpa till att fylla i enkäten, så går det bra. Vi kan dock tyvärr inte betala ut någon ersättning för detta.

    Uppdaterad: 2020-01-08 14:08

Gå till toppen av sidan