• Om två i en familj fått varsin enkät, ska båda fylla i enkäten?

    Ja. Alla svar är viktiga.

    Uppdaterad: 2020-01-08 14:07