• När måste jag skicka in enkäten?

    Vi ber dig att svara så fort som möjligt, helst inom ett par dagar, men absolut senast den 5:e maj 2020. Efter det datumet är datainsamlingen avslutad och det går tyvärr inte att svara på enkäten.

    Uppdaterad: 2020-01-08 14:11