Swelogs longitudinella studie

Syftet med denna studie är att beskriva spelandet i Sverige och dess relation till andra livsstilsfrågor, kartlägga omfattningen av spelproblem och följa förändringar över tid.

Den longitudinella studien följer samma personer under hela studiens genomförande. Studien omfattar:

  • Fyra upprepade intervjuundersökningar
  • En fördjupningsstudie
  • Ett uppföljningsspår.

Fyra upprepade intervjuundersökningar

Intervjuerna genomfördes vid fyra tillfällen 2008-2014. 8 000 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 16-84 år som är bosatta i Sverige och som deltog i den första mätningen kontaktades vid ytterligare tre tillfällen med ett eller två års mellanrum.

Fördjupningsstudien

I fördjupningsstudien ligger fokus på att undersöka risk- och skyddsfaktorer för spelproblem. Av de 8 000 deltagarna som har följts har 2 000 valts ut för att delta i ytterligare två intervjuer. Intervjuerna har genomförts av Centrum för psykiatriforskning (CPF). Fördjupningsstudien avslutades genom att ytterligare djupintervjuer med cirka 40 personer från studien genomförs. Dessa intervjuer genomfördes av SoRAD vid Stockholms Universitet.

Uppföljningsspåret

I uppföljningsspåret genomfördes 2009 en uppföljande undersökning av personer som tidigare har haft spelproblem. Deltagarna hade elva år tidigare deltagit i befolkningsstudien Swegs som genomfördes 1997/98. Syftet med uppföljningsspåret var att studera förändringar i spelande, spelproblem och hälsa under en elvaårsperiod. I uppföljningsspåret intervjuades 500 personer.

Forskningsplan

I forskningsplanen framgår det hur datainsamlingen har gått till, hur frågeformuläret har utformats, hur svarsfrekvenserna blev och hur svarsdata har viktats.

Forskningsplan (PDF, 702 kB)

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan