Minnesanteckningar 2024-03-05

Lyssna

Det digitala informationsmötet den 5 mars 2024 för tillverkare, importörer och aktörer i leveranskedjan av tobaksprodukter syftade till att ge berörda aktörer tillfälle att träffa den svenska id-utfärdaren, att få övergripande information om spårbarhetssystemet, datakvalitet samt säkerhetsmärkning.

Presentationer

Den nationella id-ufärdaren All Soft Corp s.r.o. Filen är inte tillgänglighetsanpassad.

Presentation ID Issuer (PDF, 583 kB)

Folkhälsomyndigheten. Filen är inte tillgänglighetsanpassad.

Presentation Informationsmöte Spårbarhet och säkerhetsmärkning (PDF, 872 kB)

Minnesanteckningar från mötet

Minnesanteckningar från digitalt möte med tillverkare, importörer och aktörer i leveranskedjan av tobaksprodukter.

 • Datum: 5 mars 2024
 • Tid: kl. 13.30 – 15.30
 • Plats: Digitalt

Deltagare

Representanter från AB DFS, Ab ME Group Oy Ltd, Aditro Logistics AB, Airshoppen Travel Retail A/S, Another Snus Factory Stockholm AB, Avolta, Axfood/Dagab Inköp & Logistik AB, Bergstrand Cigars/LB Multimedia AB, Bg mini livs AB, British American Tobacco Sweden AB/Fiedler & Lundgren AB, Brobergs Tobakshandel AB, CBF Drinkit AB, Cigarrbolaget i Ronneby HB, Cigros AB, Coop Logistik AB, Coop Sverige AB, DHL Supply Chain, Duderhof AB, Gaia Snus AB, Gajane Gross AB, Gategroup, GN Tobacco Sweden AB, Gottebiten En gros AB, Grossistpatrullen AB, Gränsvaruhuset AB/Snusoutlet, Habanos Nordic AB, Haga Snus Factory AB, Hansasnus Sweden AB, Haserya HB, HK Import AB, House of Oliver Twist A/S, ICA Sverige AB, Inflight Service Europe AB, JTI Sweden AB, Kurbits Snus AB, Linan produktion AB, LogiCash AB, Make Webo AB, Nordic Leaf Cigars AB, Novin Companiet AB, Odenssnus AB, Philip Morris, Polargrossen AB, Sam Gross Stockholm AB, Skruf Snus AB, SMD Logistics AB, Stockholms Cigarrimport AB, Svenska Cityped Försäljnings AB, Swedcirc AB, Swedish Match North Europe AB, Swedsnus.nu Sverige AB, The Nuance Group Sweden AB, The Snus Brothers Distribution AB, Tidsam AB, Tobakskompaniet i Malmö AB, Växjös Tobakshus samt Zetes Nordics.

Anteckningar

Efter upprättande av deltagarförteckning inledde Folkhälsomyndigheten, mötet och hälsade alla välkomna. En kort introduktion gavs, till syftet med mötet och varför vi har bjudit in till detta. Fokus på mötet är spårbarhet och säkerhetsmärkning för övriga tobaksvaror inför 20 maj 2024.

Därefter lämnades ordet över till den svenska id-utfärdaren All Soft Corp s.r.o. Id-utfärdaren presenterade företaget, uppdraget som nationell id-utfärdare och gjorde en kort demonstration av plattformen.

Myndigheten gick därefter igenom följande:

 • regelverket som rör spårbarhet och säkerhetsmärkning,
 • myndighetens arbete i år,
 • exempel på några av de förändringar som gjorts i genomförandeförordningen 2018/574 genom 2023/448 och som trädde i kraft den 21 december 2023,
 • brister i datakvaliteten som myndigheten identifierat i tillsynsärenden och vid analyser av informationen i spårbarhetssystemet, med uppmaningen att det är viktigt att se över sina identifieringskoder och informationen i meddelanden så att rätt information är angiven,
 • vad som gäller vid import från tredje land,
 • vad som gäller märkning av cigarrer,
 • vad som gäller för säkerhetsmärkning, samt
 • myndighetens uppdrag kring tillsyn och marknadskontroll.

Efter genomgången svarade myndigheten på deltagarnas frågor.

Inskickade frågor

Kommer reglerna för spårbarhet och säkerhetsmärkning att omfatta även tobaksfria nikotinprodukter i framtiden?

Nej, i nuläget finns inget i regelverket om att tobaksfria nikotinprodukter kommer att omfattas av dessa regler.

Omfattas redan importerat lager i Sverige av ”spårbarhetsbestämmelser”? Om inte, finns en bortre tidsgräns för hur länge de kan säljas vidare utan ”spårbarhet”?

Nej, de kan fortsätta säljas till och med 19 maj 2026. Övergångsreglerna innebär att andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak, som är tillverkade inom unionen eller importerade till unionen före den 20 maj 2024 får fortsätta säljas utan unika identitetsmärkningar fram till den 20 maj 2026.

Hur får man tillgång till utrustning?

Det är tillverkarna som ska tillhandahålla nödvändig utrustning.

Från vilket datum får vi börja tillämpa spårbarhetsidentifieringen och säkerhetsmärkningen och släppa ut på marknaden?

Reglerna gäller för produkter som tillverkats inom eller importerats till EU från den 20 maj 2024.

Övriga frågor

GN Tobacco Sweden AB ställer fråga om när de nya reglerna börjar gälla och om de kan börja sälja märkta produkter den 1 maj?

Reglerna gäller från den 20 maj 2024. Unika id-märkningar kan börja beställas från den 1 maj, men ska appliceras på produkter som tillverkas från den 20 maj 2024 och framåt.

Flera aktörer frågade om tillhandahållande av utrustning, om det finns någon vägledning kring detta och om tillverkarna känner till regelverket?

Enligt lag ska tillverkarna tillhanda utrustning till aktörer som deltar i handeln med tobak, för att de ska kunna registrera händelser. Folkhälsomyndigheten har inte någon vägledning kring detta eftersom det inte är myndighetens ansvar.

LB Multimedia AB/Bergstrand Cigars frågar om totalkostnaden för den nya märkningen och undrar om de måste ansluta sig innan de får ett svar på detta?

Tillverkare och importörer behöver sätta upp en primärdatabas och börja beställa unika id-märkningar för att kunna märka tobaksvaror (ej cigaretter och rulltobak) som tillverkas inom unionen eller importeras till unionen från den 20 maj 2024. Val av leverantör för primärdatabas samt avtalsutkast ska godkännas av Europeiska kommissionen, innan primärdatabasen sätts upp. Hur stor kostnaden blir har Folkhälsomyndigheten inte någon insikt i.

Samgross Stockholm AB återkommer till frågan om utrustning, och frågar om SGS?

SGS On Track är en aktör som ett stort antal tillverkare gått tillsammans och slutit avtal med för att hantera tillhandahållandet av utrustning.

Nordic Leaf Cigars AB frågar hur de ska gå tillväga vid val av system då de säljer cigarrer från olika tillverkare – om tillverkarna från olika länder inte använder ett och samma system?

Importörer ska ha en egen primärdatabas. Val av leverantör och avtalsutkast ska godkännas av Europeiska kommissionen. Tobaksvaror som är avsedda för den svenska marknaden ska vara märkta med unika id-märkningar utfärdade av den svenska id-utfärdaren. Om ni importerar tobaksvaror ska antingen ni som importör, eller den ni importerar från märka tobaksvarorna med den märkning som krävs på varor som ska säljas i Sverige. Det gäller spårbarhetsmärkning, säkerhetsmärkning och hälsovarningar. Märkningen ska ske vid tillverkningen, eller före import.

Haserya HB frågar om ingrediensrapportering av produkter. Vilka regler gäller för import av vattenpipstobak?

Tobaksvaror som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska uppfylla kraven i lagen om tobak och liknande produkter.

Då detta möte fokuserar på spårbarhet och säkerhetsmärkning och inte registrering av produkter, ingrediensrapportering med mera hänvisar vi till myndighetens webbplats, där det finns information om vad som gäller för exemelvis ingrediensrapportering:

Försäljning av tobaksvaror

När det gäller regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning så omfattas vattenpipstobak av dessa från den 20 maj 2024. Det innebär bland annat att den unika id-märkningen, det vill säga spårbarhetsmärkningen, ska vara utfärdad av den svenska id-utfärdaren. När ni beställer dessa märkningar ska ni ange att tobaksvaran är avsedd för den svenska marknaden.

Därefter fanns inga fler frågor och mötet avslutades.