Rättsfall: Krav på överblickbarhet gäller även nöjes- och relaxavdelningar

Lyssna

Rättsfall från Kammarrätten i Stockholm den 8 juni 2005 mål nr 1469-05. Lagrum: 7 kap. 8 och 7 kap. 10 §§ alkohollagen (1994:1738). [Gällande rätt: 8 kap. 14-15 och 18 §§ alkohollagen (2010:1622)].

Bakgrund

Ett hotell ansökte om utökade serveringsytor. Bolaget ville servera alkohol i hotellets lobby respektive hotellets relaxavdelning på en annan våning. Kök och serveringspersonal fanns på ett annat våningsplan och beställning av mat och dryck skedde via telefon. Mat och dryck till relaxavdelningen togs upp från restaurangen på taket via en yttre hiss. Bolaget hade tillsyn över serveringslokalerna endast i samband med att beställningen levererades och i samband med avdukning. Hotellgästerna, förbokade grupper och kunder från hälsobadet hade tillträde till relaxavdelningen. Kommunen beslutade att inte bevilja utökade serveringsytor i lobbybaren och i relaxavdelningen med hänvisning till bland annat att menyförslagen för lobbyn och relaxavdelningen inte var tillräckligt varierade och att kravet på överblickbarhet inte kunde anses vara uppfyllt.

Enligt kammarrätten bör alkohollagen genom sin karaktär av skyddslagstiftning tolkas restriktivt eftersom den syftar till att begränsa alkoholkonsumtion och motverka alkoholskador. Med hänsyn till lokalens utformning, inredning och funktion som hotellobby ansågs det uppenbart att endast enklare förtäring vore möjlig. Kammarrätten fann därför att lokalen inte uppfyllde alkohollagens krav på varierat matutbud och upphävde länsrättens beslut i den delen. Länsrättens beslut om att kravet på överblickbarhet inte kunde anses vara uppfyllt stod fast.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

För nöjes- och relaxavdelningar och liknande verksamheter gäller samma krav som för restauranger med tillstånd för alkoholservering. Det gäller således mat och överblick även när det rör en relaxavdelning eller nöjesplats.