Rättsfall: Standard på mat och köksutrustning inte tillräcklig för serveringstillstånd

Lyssna

Rättsfall från Kammarrätten i Sundsvalls dom den 29 juni 2017 i mål nr 761-17. Lagrum: 8 kap. 15 § alkohollagen (2010:1622).

Bakgrund

Kommunen avslog ett bolags ansökan om serveringstillstånd för att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten vid ett befintligt konditori. Verksamheten skulle i stort sett vara oförändrad mot tidigare caféverksamhet, men med en breddad meny. Menyn skulle vara anpassad för att komplettera konditoriet och bestod av paj, grillade smörgåsar, bakad potatis, pizza och pasta.

Kammarrätten bedömde att menyn i stor utsträckning bestod av enklare rätter och att variationen i rätterna var förhållandevis liten. Kyckling, lax och bacon köptes in färdigt tillredd. Den köksutrustning som fanns i lokalen var enkel och anpassad efter caféverksamheten. Det var enligt kammarrätten oklart om pasta kunde kokas i den befintliga lokalen. Kammarrätten framhöll att det är bolaget som har att visa att förutsättningarna för det sökta tillståndet är uppfyllda.

Slutsats som kan dras från rättsfallet

Köksutrustning som är enkel och anpassad för enbart caféverksamhet kan inte anses uppfylla kraven på ett kök som möjliggör ett varierat utbud av maträtter i enlighet med kravet i 8 kap. 15 § alkohollagen. I kombination med en enkel och begränsad meny är det ett hinder för att få serveringstillstånd.