Här kan du hitta information om de skadeverkningar som uppstår till följd av användandet av ANDTS.

IHME: sjukdomsbördan i Sverige (Healthdata.org)

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) är ett oberoende globalt hälsoforskningscenter vid University of Washington. De koordinerar GBD-nätverket (Global Burden of Disease) och förser världens länder med aktuella och relevanta vetenskapliga data för att länderna ska kunna förbättra nationell hälsopolicy och praxis. Data baseras på resultat från GBD.