Narkotikans skadeverkningar

Lyssna

Narkotikabruk medför ökade risker för skador ur både ett medicinskt och ett socialt perspektiv. Här kan du hitta information om hälsomässiga och sociala konsekvenser av narkotikabruk, narkotikarelaterade dödsfall och om åtgärder som kan minska skador och dödsfall av narkotika.

Läs på underliggande sidor

  • Samhällskostnader för narkotikabruk

    Användning av narkotika kan resultera i negativa hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser för den enskilda personen, dennes närstående och för samhället. Enligt en ny beräkning kostade narkotikabruket samhället minst 38 miljarder kronor år 2020. Genom att förebygga bruk av narkotika kan samhället minska både skador och kostnader till följd av narkotika.

  • Att använda narkotika medför ökade risker för hälsoproblem

    Narkotikabruk medför ökade risker för skador ur både ett medicinskt och ett socialt perspektiv. Sjukligheten och dödligheten är större bland personer som använder narkotika jämfört med övriga befolkningen. Skadorna kan uppkomma akut eller först efter en tids användning och varierar mellan individer och substanser.

  • Narkotikarelaterade dödsfall

    Dödsfall till följd av förgiftningar av narkotika eller narkotikaklassade läkemedel brukar kallas narkotikarelaterad dödlighet. Oftast handlar det om oavsiktliga överdoser av opioider. Antalet förgiftningsdödsfall ligger på en hög nivå men har minskat de senaste åren.