Skadeverkningar av spel om pengar

Lyssna

Spelproblem leder ofta till allvarliga negativa konsekvenser för individen, närstående och samhället. Spelproblem har samband med en sämre allmän och psykisk hälsa, ekonomiska problem och riskkonsumtion av alkohol.

Spelproblem har samband med ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar. Spelproblem bidrar till skadeverkningar för individ och närstående men också till stora kostnader på samhällsnivå.

Spelproblem ger stora samhällskostnader (spelprevention.se)

På spelprevention.se finns kunskap om skadeverkningar av spel om pengar och spelproblem. Där finns också information om hur närstående påverkas.

Om spelproblem (spelprevention.se)

Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) är en långsiktig befolkningsstudie som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa. Där finns detaljerad statistisk om ohälsa kopplat till spelproblem. Folkhälsomyndigheten ansvarar för studien som genomförs för att stärka kunskapen om spelvanor och hälsa i Sverige.

Swelogs