Alkoholens skadeverkningar

Lyssna

Alkohol är en riskfaktor för sjukdomar och för att dö i förtid. Här kan du hitta information om risker med alkoholkonsumtion ur både ett medicinskt och ett socialt perspektiv.

Mer om skadeverkningar på underliggande sidor

 • Alkohol ökar risken för sjukdomar och skador

  Risken att drabbas av vissa sjukdomar ökar vid konsumtion av alkohol. Högre alkoholkonsumtion ger generellt högre risk, men även lägre nivåer kan öka risken för till exempel cancer. Beroendesjukdomar och cancer står för den största delen av ohälsa relaterat till alkohol i befolkningen.

 • Dödlighet i alkoholdiagnoser

  Varje år bidrar alkoholdiagnoser till att många personer avlider. Dödligheten är ojämlikt fördelad och det finns stora skillnader mellan personer med förgymnasial och eftergymnasial utbildning. Det finns även stora skillnader mellan män och kvinnor. Alkohol bidrar därmed till ojämlikhet i hälsa.

 • Alkohol och skador av andras konsumtion

  Sociala problem och skador som orsakas av alkohol sträcker sig bortom individen, till närstående och samhället i stort. Det kan handla om ekonomiska problem och utanförskap för individen eller närstående liksom våld, skadegörelse och rattfylleri.

 • Alkoholens samhällskostnader

  De medicinska och sociala konsekvenserna som orsakas av alkohol leder till stora kostnader för samhället. Samhällskostnaderna för alkoholkonsumtionen i Sverige uppskattades till cirka 103 miljarder kronor år 2017.