Skador som orsakas av dopning

Lyssna

Användningen av dopningsmedel kan leda till fysiska, psykiska och sociala skador.

Kunskapen om de skadliga effekterna av att använda dopningsmedel har ökat under de senaste 20 åren, men det finns fortsatt stora kunskapsbehov.

Olika dopningspreparat har olika effekter, och effekten beror på hur, av vem och i vilket sammanhang substansen används. Riskerna ökar i samband med högre doser och under hur lång tid som användningen pågår. Vissa av de negativa sidoeffekterna som dopning för med sig kan även förvärras vid samtidig användning av andra substanser som narkotika, alkohol och läkemedel.

De negativa effekterna som lyfts fram för AAS (anabola androgena steroider) är huvudsakligen kopplade till användningen av dopningsmedel i högre doser (vilka är betydligt större än då dopningsmedel används inom medicinsk behandling). De fysiska och medicinska effekterna är bättre kartlagda än de psykiska och sociala. Det finns mer kunskap om de kortsiktiga effekterna av AAS-bruk än långtidseffekterna, och effekterna av en kortare tids användning är bättre kartlagda än effekterna som följer ett längre bruk.

Underliggande sidor

  • Dopningens fysiska konsekvenser

    Dopningsmedel kan ge effekter och bieffekter i flera av kroppens organsystem. När man tar anabola androgena steroider (AAS) aktiveras speciella androgena receptorer som finns i musklerna, könsorganen, skelettet, levern, njurarna, fettvävnaden, hjärnan och andra organ.

  • Dopningens psykiska konsekvenser

    Vid användning av anabola androgena steroider (AAS) kan psykiska bieffekter uppstå. Betydligt mindre finns skrivet om de psykiska bieffekterna av AAS-bruk än om de fysiska.