Skadeverkningar av tobaks- och nikotinprodukter

Lyssna

Tobaks- och nikotinprodukter är beroendeframkallande och användning innebär hälsorisker. Här kan du hitta information om hälsorisker och skador vid rökning, användning av snus och elektroniska cigaretter.

Underliggande sidor

 • Nikotinprodukter och hälsorisker

  Det finns produkter med enbart nikotin, till exempel e-cigaretter och nikotinsnus. Benämningar som vape, tobaksfritt snus och vitt snus kan få dem att framstå som mindre skadliga men nikotinets toxiska och beroendeframkallande egenskaper kan påverka hälsan negativt.

 • Tobaksrökning och hälsorisker

  Tobaksrökning är en av de främsta riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död som går att förebygga. Det finns många olika tobaksprodukter för rökning, till exempel cigaretter, cigariller, cigarrer, vattenpipa och piptobak.

 • Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning

  Bland personer som använder e-cigaretter (elektroniska cigaretter) eller snus är det fler som med tiden börjar röka jämfört med personer som inte använder produkterna. En kunskapssammanställning visar på möjliga samband mellan att använda e-cigaretter eller snus och rökning. Här sammanfattar vi de viktigaste resultaten.

 • Snus och hälsorisker

  Snusanvändning innebär risker för hälsan. Här sammanfattar vi kunskapen om hälsorisker vid användning av snus.

 • Tobaks- och nikotinprodukter och miljöpåverkan

  Världshälsoorganisationen (WHO) lyfter i en rapport hur flera av målen i Agenda 2030 direkt eller indirekt kopplar till produktion av tobaks- och nikotinprodukter och beskriver hur den kan bidra till negativ miljöpåverkan.