Vägledning om smitta från objekt och djur

Lyssna

Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör hitta tillsynsvägledning om förebyggande åtgärder för objektburen smitta. Här kan du också hitta stöd för att förbereda dig och kunna hantera ett eventuellt smittspårningsärende.

Med objektburen smitta menas sjukdomar som sprids mellan objekt eller sällskapsdjur och människa. Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder har tillsynsansvar när det gäller verksamhetsutövarnas förebyggande arbete med objektburen smitta. Kommunen har också en direkt skyldighet att vidta åtgärder för att spåra smitta och undanröja risken för smittspridning enligt miljöbalken.

Till dig som är privatperson och misstänker smitta

Ring 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller få råd om var du kan söka vård.

Om du misstänker att du fått en smittsam sjukdom från ett objekt eller sällskapsdjur kan du vända dig till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

Tillsynsvägledning om objektburen smitta

Folkhälsomyndigheten ansvarar för att ge stöd och råd till miljö- och hälsoskyddsnämndernas i deras tillsyn av objektburen smitta och hygien. Folkhälsomyndigheten har gett ut en e-publikation som kan användas i tillsynen.

Vägledning vid smittspårning

Folkhälsomyndigheten ansvar också för att ge kommunerna stöd inför och i samband med ett eventuellt smittspårningsärende där man misstänker smitta från ett objekt eller ett sällskapsdjur. Folkhälsomyndigheten har inom det här området gett ut en e-publikation och anordnat ett webbinarium.

Webbinarium om smittspårning och undanröjande av objektburen smitta

Folkhälsomyndigheten anordnade ett webbinarium den 8 december 2021, där myndighetens vägledning om smittspårning presenterades. Förutom att Folkhälsomyndigheten presenterade innehållet i vägledningen och bakgrunden till den så deltog även smittskyddsenheten på region Stockholm och länsveterinären i Gävleborg för att berätta om deras roller och erfarenheter i samband med ett smittspårningsärende.

Se Webbinarium om smittspårning och undanröjande av objektburen smitta

Mer stöd vid smitta från djur

I kommunens ansvar för smittspårning av objektburen smitta ingår allvarliga smittsamma sjukdomar som sprids av sällskapsdjur som innehas av privatpersoner.

Smitta från djur regleras även i andra lagar. Problem med smitta mellan djur som inte är sällskapsdjur och människa regleras i zoonoslagen (1999:658), eller i lagen (2006:806) om provtagning på djur m.m. Länsveterinären på länsstyrelsen är ansvarig myndighet. Smitta från djur som överförs via livsmedel regleras i livsmedelslagen. Läs mer om detta i vägledningen om smittspårning och undanröjande av objektburen smitta.

Mer information om zoonoser

Fem myndigheter – Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen – har gemensamt tagit fram flera strategidokument mot de vanligaste zoonoserna. Strategidokumenten är främst för de centrala myndigheterna men kan även användas som kunskapsunderlag av kommunerna.