Information om lokala allmänna råd

Testning

 • Vilka olika tester finns det för covid-19?

  Det finns test som kan visa om du har en pågående infektion just nu och test som kan visa om du redan har haft covid-19 och utvecklat antikroppar.

  De tester som finns för att visa pågående covid-19 är PCR-test och antigentest. PCR-test är det som idag används i stor skala. Det visar om det finns arvsmassa från viruset som orsakar infektionen. Ett antigentest visar om det finns proteindelar av viruset. Några regioner utvärderar antigentester för vissa situationer, men de används inte storskaligt. Dessa båda tester tas alltså när du är sjuk med symtom på covid-19.

  Den andra typen av test kallas antikroppstest och visar om en person har haft covid-19 och bildat antikroppar mot viruset. Ett antikroppstest tas först 2-3 veckor efter att man blev sjuk. Antikroppstestning sker utifrån regionala bestämmelser.

  Läs mer om när man ska testa sig på Testning för covid-19

  Uppdaterad: 2020-11-25 08:11

Vaccination

Så kan vi minska smittspridningen

Information till verksamheter

Serveringsställen

Äldre

För föräldrar

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående