Information om allmänna råd och rekommendationer

Information till resenärer

Serveringsställen

Fester

Läger och cuper

Testning

Smittspridning

 • Spridning av covid-19 sker framför allt vid nära kontakter mellan personer genom små och stora droppar från luftvägarna. När en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas ut sprids små droppar till omgivningen. Smittan kan ta sig in i kroppen både via inandning eller genom att man rör med orena händer i ögon eller på slemhinnor i näsa och mun.

  Det kan också finnas platser och situationer då risken för smittspridning är större, även om man håller avstånd till varandra. Till exempel om man är flera i trånga utrymmen med dålig ventilation under längre tid.

  Smitta kan också spridas genom kontakt med förorenade ytor eller föremål men det finns idag inget som pekar på att denna spridningsväg har annat än en liten roll i den pågående pandemin (se avsnittet Smitta via förorenade ytor).

  Uppdaterad: 2021-05-28 13:04

  Direktlänk till frågan
 • Ja, smitta kan spridas både från personer med och utan symtom. Utifrån den erfarenhet som finns av covid-19 och andra liknande sjukdomar, är bedömningen att smittsamheten är som högst under den tidiga symtomatiska perioden då man utöver höga virusnivåer också har symtom så som hosta och snuva som ökar risken med att sprida droppar till omgivningen.

  Läs mer om smitta utan symtom

  Uppdaterad: 2021-05-26 08:41

  Direktlänk till frågan

Så kan vi minska smittspridningen

Viruset och sjukdomen

Äldre

Oro och psykiskt välmående