Så kan vi minska smittspridningen

Äldre

Testning

För föräldrar

Viruset och sjukdomen

  • Hur länge är man smittsam?

    Smittsamheten av covid-19 är sannolikt störst i anslutning till insjuknandet och i början av sjukdomsförloppet. Stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre för att anses vara smittfri.

    Har du vårdats på sjukhus tar det längre tid att bli smittfri och har du som symtomfri provtagits kan du bedömas som smittfri först sju dagar efter positivt prov, om du inte insjuknar.

    Läs mer om hur länge man är smittsam och hur du gör om du eller någon i familjen har blivit sjuk

    Uppdaterad: 2020-07-24 11:48

Smittspridning

Vaccination

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående