Så kan vi minska smittspridningen

Äldre

Testning

För föräldrar

Viruset och sjukdomen

 • Vilka är symtomen på covid-19?

  Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och en rad olika symtom kan förekomma, de symtom som rapporterats är framförallt:

  • hosta
  • feber
  • andningsbesvär
  • snuva
  • nästäppa
  • halsont
  • huvudvärk
  • illamående
  • muskel- och ledvärk

  En person som insjuknar i covid-19 kan uppvisa ett eller flera av dessa symtom. Det är ganska vanligt att man förlorar luktsinnet, och därmed smaksinnet, under en tid i samband med infektion i de övre luftvägarna. Även diarré har omnämnts.

  Man kan inte baserat på bara symtomen avgöra om det är covid-19 eller annan infektion. För det krävs ett test som analyseras i laboratorium.

  Läs mer om symtom på covid-19

  Uppdaterad: 2020-07-06 12:19

Smittspridning

Vaccination

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående