Så kan vi minska smittspridningen

Äldre

Testning

För föräldrar

Viruset och sjukdomen

  • Hur lång är inkubationstiden?

    Inkubationstiden, det vill säga perioden från smittotillfället till dess att en person uppvisar symtom, bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar. De flesta insjuknar cirka 5 dagar efter att man smittats, även om enstaka fall kan avvika från dessa mönster.

    Läs mer om symtom och inkubationstid.

    Uppdaterad: 2020-07-06 11:58

Smittspridning

Vaccination

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående