Information om nationella föreskrifter och allmänna råd

Testning

Så kan vi minska smittspridningen

  • Vad ska jag göra om jag får symtom på covid-19?

    Barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. De bör också undvika nära kontakt med andra.

    Under coronapandemin är det viktigt att alla är extra försiktiga för att undvika smittspridning i samhället. Därför har vi på Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda rekommendationer som handlar om när barn och vuxna kan gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter.

    Läs mer på Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

    Uppdaterad: 2020-09-22 08:03

Serveringsställen

Äldre

Information om barn och skolor

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Statistik

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående