Så kan vi minska smittspridningen

 • Vad ska jag göra om jag får symtom på covid-19 (barn och vuxna)?

  Barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. De bör också undvika nära kontakt med andra.

  Under coronapandemin är det viktigt att alla är extra försiktiga för att undvika smittspridning i samhället. Därför har vi på Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda rekommendationer som handlar om när barn och vuxna kan gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter.

  Om du, som barn eller vuxen, får symtom som är snabbt övergående, till exempel om du vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner dig helt bra, behöver du inte ta ett test för covid-19. Däremot bör du ändå stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att du inte blir sjuk. Därefter kan du gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter.

  Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid-19, behöver du inte stanna hemma. Sådana orsaker kan vara till exempel migrän eller allergi.

  Om symtomen inte går över efter ett dygn gå in på webbplatsen 1177.se för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19 (barn i förskoleålder testas sällan). De regionala förutsättningarna, det vill säga vilka möjligheter sjukvården i din region har för att testa personer utifrån rådande smittspridningsläge av covid-19 och andra infektioner, avgör vilka som testas. I väntan på ditt provsvar bör du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

  Om du testats positiv för covid-19

  Om du har tagit ett test som visar att du har covid-19 ska du vara hemma i minst sju dygn räknat från den dag du fick symtom. Om du av någon anledning blivit provtagen trots att du inte har symtom räknas sju dygn från den dag du tog ditt test. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Om du har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt-och smakbortfall men i övrigt känner dig helt frisk, kan du återgå till arbete, skola, förskola och annan aktivitet om det gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

  Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

  Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontakta 1177.

  Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att man därför är skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning. Du får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner.

  Om du testats negativ för covid-19

  Du kan gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan eller annan aktivitet så snart du känner dig frisk och pigg igen och inte har någon feber. Följ de rutiner för sjukfrånvaro som finns på din arbetsplats, skola, förskola eller för annan aktivitet.

  Om du har symtom men inte testats för covid-19

  Om du har symtom som snabbt går över, och som inte kan förklaras av någon annan känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver du ändå stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan du kan återgå till arbete, skola, förskola eller annan aktivitet (se även ovan). Detta för att försäkra dig om att symtomen verkligen var tillfälliga.

  Om du av någon anledning inte har testats för covid-19 trots att du haft symtom i mer än ett dygn som inte kan förklaras av någon annan känd orsak, kan du gå tillbaka till arbetet, skolan, förskolan eller annan aktivitet sju dygn efter att du fick symtom om du mått bra och varit feberfri i minst två dygn. Det gäller också om du har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt- och smakbortfall.

  Om du arbetar inom vård eller omsorg (ej barnomsorg) gäller andra rutiner, se Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19.

  Uppdaterad: 2020-09-22 08:03

Äldre

Testning

För föräldrar

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Vaccination

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Oro och psykiskt välmående