I tabell 1 nedan redovisas det totala antalet doser per vaccinleverantör som har levererats till Sverige. Tabell 2 visar antalet levererade doser vaccin mot covid-19 per region. Tabell 3 visar antalet destruerade doser vaccin mot covid-19 per vaccinleverantör.

Tabell 1. Antal levererade doser av vaccin mot covid-19 till Sverige per vaccinleverantör (a). Uppdaterad 2023-02-03.
FöretagAntal doser
AstraZeneca (Vaxzevria) 1 613 700
Moderna (Spikevax) 13 595 200
Novavax (Nuvaxovid) 1 870 000
Pfizer/Biontech (Comirnaty) 29 238 735
Pfizer/Biontech barn under 12 år (Comirnaty) 31 200
Totalsumma 46 348 835

(a) Vaccindoser som har levererats vidare till annat land är exkluderade.

Fördelning av vaccin mot covid-19

Sverige är med i avtal mellan EU-kommissionen och flera vaccintillverkare om att köpa in vacciner mot covid-19. Sverige får därför tillgång till vaccinerna samtidigt som övriga EU-länder. I Sverige fördelar sedan Folkhälsomyndigheten vaccinerna till regionerna. Vaccinet fördelas till regionerna enligt hur stor andel de har av befolkningen i olika åldersgrupper.

Från och med vecka 30 2021 görs fördelningen utifrån regionernas behov (för AstraZeneca redan från och med vecka 18 2021).

Vaccinet har tidigare fördelats till regionerna utifrån andel av befolkning i olika åldersgrupper enligt Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik.

Tidigare fördelningar:

  • Vecka 52 2020 till och med vecka 9 2021: andel 70 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 10 2021 till och med vecka 17 2021: andel 65 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 18 och 19 2021: andel 18 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 20 till och med vecka 29 2021: andel 18-64 år i befolkningen.
Tabell 2. Antalet levererade doser av vaccin mot covid-19 per region. Uppdaterad 2023-02-03.
RegionAntal doser
Blekinge 497 380
Dalarna 849 240
Gotland 187 835
Gävleborg 891 830
Halland 901 420
Jämtland/ Härjedalen 377 525
Jönköping 1 071 470
Kalmar 819 100
Kronoberg 529 905
Norrbotten 805 900
Skåne 3 356 185
Stockholm 5 722 730
Södermanland 777 195
Uppsala 1 001 350
Värmland 744 290
Västerbotten 855 730
Västernorrland 715 560
Västmanland 764 080
Västra Götaland 4 429 155
Örebro 748 005
Östergötland 1 392 580

Regionerna ansvarar för att vaccinera befolkningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Att hantera vaccin från inleverans till vaccinatör är en process. Det tar vanligtvis cirka 1–2 veckor från det att vaccin inkommer till Sverige till dess att det tidigast kan nå regionerna och användas vid vaccinering. Denna tidsaspekt, i kombination med eventuellt svinn som kan uppstå, gör att antalet givna doser som rapporteras in till det nationella vaccinationsregistret inte kan jämföras med antalet fördelade vaccindoser vid en given tidpunkt.

Destruktion av vaccin mot covid-19

Vaccin som har passerat utgångsdatum eller av annan anledning inte längre kan användas för vaccination mot covid-19 destrueras.

Tabell 3. Antalet destruerade doser av vaccin mot covid-19 på nationellt lager per vaccinleverantör. Uppdaterad 2023-02-03.
FöretagAntal doser
AstraZeneca (Vaxzevria) 13 000
Moderna (Spikevax) 3 800 950
Novavax (Nuvaxovid) 1 695 700
Pfizer/Biontech (Comirnaty) 6 630
Pfizer/Biontech barn under 12 år (Comirnaty) 2 886 960
Totalsumma 8 403 240