Tabell 1. Antal levererade doser av vaccin mot covid-19 till Sverige per vaccinleverantör (a). Uppdaterad 2022-10-03.
FöretagAntal doser
AstraZeneca (Vaxzevria) 1 519 700
Moderna (Spikevax) 8 213 650
Novavax (Nuvaxovid) 1 770 000
Pfizer/Biontech (Comirnaty) 23 548 035
Pfizer/Biontech barn (5-11 år) (Comirnaty) 12 000
Totalsumma 35 063 385

(a) Vaccindoser som har levererats vidare till annat land är exkluderade.

Fördelning av vaccin mot covid-19

Sverige är med i avtal mellan EU-kommissionen och flera vaccintillverkare om att köpa in vacciner mot covid-19. Sverige får därför tillgång till vaccinerna samtidigt som övriga EU-länder. I Sverige fördelar sedan Folkhälsomyndigheten vaccinerna till regionerna. Vaccinet fördelas till regionerna enligt hur stor andel de har av befolkningen i olika åldersgrupper.

Från och med vecka 30 2021 görs fördelningen utifrån regionernas behov (för AstraZeneca redan från och med vecka 18 2021).

Vaccinet har tidigare fördelats till regionerna utifrån andel av befolkning i olika åldersgrupper enligt Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik.

Tidigare fördelningar:

  • Vecka 52 2020 till och med vecka 9 2021: andel 70 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 10 2021 till och med vecka 17 2021: andel 65 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 18 och 19 2021: andel 18 år och äldre i befolkningen.
  • Vecka 20 till och med vecka 29 2021: andel 18-64 år i befolkningen.
Tabell 2. Antalet levererade doser av vaccin mot covid-19 per region. Uppdaterad 2022-10-03.
RegionAntal doser
Blekinge 420 610
Dalarna 779 990
Gotland 172 415
Gävleborg 781 190
Halland 846 820
Jämtland/ Härjedalen 341 645
Jönköping 1 008 300
Kalmar 698 720
Kronoberg 488 625
Norrbotten 743 620
Skåne 3 099 605
Stockholm 5 453 890
Södermanland 735 815
Uppsala 903 440
Värmland 697 590
Västerbotten 801 910
Västernorrland 691 290
Västmanland 702 000
Västra Götaland 4 143 625
Örebro 672 355
Östergötland 1 276 590

Regionerna ansvarar för att vaccinera befolkningen i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Att hantera vaccin från inleverans till vaccinatör är en process. Det tar vanligtvis cirka 1–2 veckor från det att vaccin inkommer till Sverige tills att det tidigast kan nå regionerna och användas vid vaccinering. Denna tidsaspekt, i kombination med eventuellt svinn som kan uppstå, gör att antalet givna doser som rapporteras in till det nationella vaccinationsregistret inte kan jämföras med antalet fördelade vaccindoser vid en given tidpunkt.