Tabell. Antal levererade doser eller förväntat antal doser till varje region av vaccin mot covid-19.
LänLevererat
vecka 52-13
Levererat
vecka 14
Levererat
vecka 15
Planerat
vecka 16
Planerat
vecka 17
Blekinge 44 730 9 380 6 580 6 730 9 050
Dalarna 80 230 17 960 12 860 14 380 16 430
Gotland 19 935 4 240 1 970 2 120 2 370
Gävleborg 79 230 17 760 12 760 13 110 15 460
Halland 83 270 18 160 14 130 14 380 16 630
Jämtland/ Härjedalen 35 295 8 380 5 110 6 330 6 210
Jönköping 84 570 19 730 15 400 15 850 16 730
Kalmar 68 060 16 860 11 190 12 710 14 660
Kronoberg 47 405 11 350 7 950 8 200 10 720
Norrbotten 66 190 15 590 12 360 12 660 14 560
Skåne 301 305 71 510 51 910 53 160 61 810
Stockholm 419 700 101 290 73 690 74 370 87 690
Södermanland 77 755 17 460 12 660 12 960 13 890
Uppsala 80 130 19 230 12 860 13 260 16 730
Värmland 77 370 18 730 12 660 11 840 15 160
Västerbotten 65 180 15 290 9 920 12 510 11 920
Västernorrland 65 990 16 460 12 260 11 390 13 290
Västmanland 66 390 15 490 12 360 12 560 14 460
Västra Götaland 370 065 90 140 66 910 67 340 77 740
Örebro 73 345 16 090 12 560 11 690 16 230
Östergötland 108 140 24 570 18 740 19 190 21 070
Totalt i Sverige 2 314 285 545 670 396 840 406 740 472 810
varav Pfizer/BioNTech 1 548 885 293 670 294 840 294 840 296 010
varav Moderna 250 800 70 800 76 800
varav AstraZeneca 514 600 252 000 31 200 80 700 100 000
varav Janssen 31 200
  • Notera att från vecka 5 räknas Pfizer/BioNTech vaccinflaska innehålla 6 doser istället för tidigare 5 doser.
  • Från vecka 18 är fördelningsnyckeln andel i befolkning som är 18 år och äldre (fram till och med vecka 9 var fördelningsnyckeln andel 70 år och äldre, därefter andel 65 år och äldre fram till och med vecka 17).
  • Siffrorna innefattar både direktleveranser till regionerna och leveranser till nationella leveransstället, men som är öronmärkta för respektive region.
  • Tabellen uppdateras veckovis på fredagar.

Siffrorna i tabellen ovan bygger på data som även redovisas i excel format nedan.

Filen innehåller data till och med vecka 17 (Excel, 15 kB)

Fördelning av vaccin mot covid-19 till regionerna

När de levererade volymerna är små och förpackningarna stora kan fördelningen inte helt följa nyckeltalet. Justeringar görs så att varje region ska få sin andel över tid.

Vaccinet fördelas till regionerna enligt en nyckel som från vecka 18 bygger på hur stor andel de har av befolkningen som är 18 år och äldre (fram till och med vecka 9 var fördelningsnyckeln 70 år och äldre och fram till och med vecka 17 andel 65 år och äldre).

Sverige är med i avtal mellan EU-kommissionen och flera vaccintillverkare om att köpa in vacciner mot covid-19. Sverige får därför tillgång till vaccinerna samtidigt som övriga EU-länder. I Sverige fördelar sen Folkhälsomyndigheten vaccinerna till regionerna. Regionerna ansvarar för att vaccinera befolkningen efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Justeringar görs för att varje region ska få sin andel över tid

De planerade leveranserna till Sverige fördelas mellan regionerna i linje med fördelningsnyckeln så långt det är möjligt. Men om volymerna är små kan fördelningen inte bli helt exakt vid varje leverans ut till region eftersom endast hela förpackningar kan levereras. Detta kan få konsekvenser för enskilda regioner som ibland får lite mer än vad de skulle ha tilldelats och ibland lite mindre. Detta blir extra tydligt i fallet Pfizer där förpackningsstorleken är 975 doser som dessutom ändras till 1 170 från februari.

Folkhälsomyndigheten följer detta löpande och justerar så att varje region ska få sin andel över tid. Planeringen för både Folkhälsomyndigheten och regionerna blir extra utmanande då prognoserna inte alltid överensstämmer med faktiska inleveranser. Det betyder att besked om volymer och tilldelning kan ändras med kort varsel.

Läs mer

Långtidsprognoser av vaccinleveranser