Antal levererade doser eller förväntat antal doser till varje region av vaccin mot covid-19
LänLevererat
vecka 52-6
Levererat
vecka 7
Levererat
vecka 8
Planerade
vecka 9
Planerade vecka 10
Blekinge 14 880 3 340 2 970 5 040 2 740
Dalarna 24 670 5 410 6 710  9 680 5 480
Gotland 8 315 1 470 1 770 2 270 1 370
Gävleborg 24 170 5 310 6 710 9 580 5 480
Halland 24 770 6 580 7 980 9 880 5 480
Jämtland/ Härjedalen 10 385 1 970 3 740 4 540 2 740
Jönköping 24 970 6 680 8 180 10 080 5 580
Kalmar 19 880 5 210 6 310 7 910 4 210
Kronoberg 15 855 3 540 4 240 4 170 2 840
Norrbotten 19 780 5 110 6 210 7 710 4 210
Skåne 88 645 22 310 27 410  35 380 20 650
Stockholm 122 130 30 960 39 230 49 800 28 970
Södermanland 23 495 5 310 6 610 9 380 5 480
Uppsala 24 670 5 410 6 710 9 680 5 480
Värmland 24 080 5 310 6 610 8 210 5 480
Västerbotten 17 730 5 010 6 110 8 680 5 380
Västernorrland 19 780 5 210 6 210 7 710 4 210
Västmanland 19 780 5 210 6 310 7 810 4 210
Västra Götaland 108 225 27 520 35 090 43 390 24 960
Örebro 23 295 5 210 6 510 8 110 4 310
Östergötland 32 020 8 350 10 150 12 550 6 950
Antal SE 691 515 170 430 211 770 271 560 156 210
varav Pfizer/BioNTech 588 315 115 830 118 170 126 360 132 210
varav Moderna 57 600 58 800
varav AstraZeneca 45 600 54 600 93 600 86 400 24 000
  • Notera att från vecka 5 räknas Pfizer/BioNTech vaccinflaska innehålla 6 doser istället för tidigare 5 doser.
  • Fördelningsnyckeln är andel i befolkning 70 år och äldre. Alla tal är avrundade och anpassade till existerande förpackningsstorlek.
  • Siffrorna innefattar både direktleveranser till regionerna och leveranser till nationella leveransstället, men som är öronmärkta för respektive region.
  • Tabellen uppdateras veckovis på fredagar.

Siffrorna i tabellen ovan bygger på data som även redovisas i excel format. Ladda ner excel för vecka 8 (Excel, 13 kB)

Fördelning av vaccin mot covid-19 till regionerna

När de levererade volymerna är små och förpackningarna stora kan fördelningen inte helt följa nyckeltalet. Justeringar görs så att varje region ska få sin andel över tid.

Eftersom prioriteringarna framförallt bygger på ålder, som är den främsta riskfaktorn för svår sjukdom, så styrs även vaccinfördelningen av det. Vaccinet fördelas till regionerna enligt en nyckel som bygger på hur stor andel de har av befolkningen som är 70 år och äldre. Detta kan senare komma att ändras till en annan befolkningsbas vid behov och anpassning till vaccinationsstrategi.

Sverige är med i avtal mellan EU-kommissionen och flera vaccintillverkare om att köpa in vacciner mot covid-19. Sverige får därför tillgång till vaccinerna samtidigt som övriga EU-länder. I Sverige fördelar sen Folkhälsomyndigheten vaccinerna till regionerna. Regionerna ansvarar för att vaccinera befolkningen efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Justeringar görs för att varje region ska få sin andel över tid

De planerade leveranserna till Sverige fördelas mellan regionerna i linje med fördelningsnyckeln så långt det är möjligt. Men om volymerna är små kan fördelningen inte bli helt exakt vid varje leverans ut till region eftersom endast hela förpackningar kan levereras. Detta kan få konsekvenser för enskilda regioner som ibland får lite mer än vad de skulle ha tilldelats och ibland lite mindre. Detta blir extra tydligt i fallet Pfizer där förpackningsstorleken är 975 doser som dessutom ändras till 1170 från februari.

Folkhälsomyndigheten följer detta löpande och justerar så att varje region ska få sin andel över tid. Planeringen för både Folkhälsomyndigheten och regionerna blir extra utmanande då prognoserna inte alltid överensstämmer med faktiska inleveranser. Det betyder att besked om volymer och tilldelning kan ändras med kort varsel.