Antal levererade doser eller förväntat antal doser till varje region av vaccin mot covid-19
LänLevererat
Vecka 52
Levererat
Vecka 53
Levererat
Vecka 1
Levererat
Vecka 2
Beräknat
Vecka 3
Beräknat
Vecka 4
Blekinge 400 975 1 950 2 150 1 950 2 250
Dalarna 400 2 925 2 925 3 325 2 925 3 425
Gotland 400 975 975 1 075 975 1 075
Gävleborg 400 2 925 2 925 3 325 2 925 3 425
Halland 400 2 925 2 925 3 325 2 925 3 525
Jämtland 400 975 975 1 175 975 1 175
Jönköping 400 2 925 2 925 3 325 2 925 3 525
Kalmar 400 1 950 2 925 3 225 2 925 3 425
Kronoberg 400 1 950 1 950 2 150 1 950 2 250
Norrbotten 400 1 950 2 925 3 225 2 925 3 425
Skåne 850 9 750 10 725 13 100 10 725 13 700
Stockholm 850 13 650 15 600 18 475 15 600 17 425
Södermanland 400 2 925 2 925 3 325 2 925 3 425
Uppsala 400 2 925 2 925 3 325 2 925 3 425
Värmland 400 2 925 2 925 5 275 2 925 3 425
Västerbotten 400 1 950 1 950 2 250 1 950 2 350
Västernorrland 400 1 950 2 925 3 225 2 925 3 425
Västmanland 400 1 950 2 925 3 225 2 925 3 425
Västra Götaland 850 12 675 14 625 14 375 14 625 17 225
Örebro 400 2 925 2 925 3 225 2 925 3 425
Östergötland 400 3 900 3 900 4 400 3 900 4 600
TOTALT 9 750 78 000 87 750 100 500 87 750 103 350
  • Leveransen vecka 52 är uppdelad så att vaccin finns tillgängligt för dos två, som ges tre veckor senare.
  • Observera att från och med vecka 2 innehåller tabellen leveranser från fler än en tillverkare av vaccin
  • Fördelningsnyckeln är andel i befolkning 70 år och äldre. Alla tal är avrundade och anpassade till existerande förpackningsstorlek
  • Siffrorna innefattar både direktleveranser till regionerna och leveranser till nationella leveransstället, men som är öronmärkta för respektive region.