• Samtliga vaccinationer som ges inom ramen för nationella vaccinationsprogram är kostnadsfria för den enskilde. För tillfället finns endast ett nationellt vaccinationsprogram: det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

    För övriga vaccinationer får den vaccinerade vanligtvis stå för vaccinkostnader. Regioner kan välja att subventionera vaccinationer helt eller delvis.

    Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) kan besluta om att ett vaccin ska omfattas av läkemedelsförmånen. Tillverkaren måste själv ansöka om att vaccinet ska prövas.

    Arbetsgivare ska stå för kostnader för vaccinationer kopplade till arbetsmiljörisker.

    Uppdaterad: 2019-10-31 13:53

    Direktlänk till frågan

Generella principer för vaccination

Kontraindikationer och tillstånd

Journalföring av vaccinationer