Vad ska man göra om ett barn av misstag får en för liten dos vid vaccinationen?

Upprepa vaccinationen med rätt dos. Endast fullständiga doser räknas.