Frågor och svar om vaccination mot RS-virus

Lyssna

Frågor och svar om RS-virus och RS-virusvaccination är främst avsedda för personal inom hälso- och sjukvården, som vägledning i det dagliga arbetet, men kan självfallet användas av andra intresserade.

Om infektionen RS-virus

Lyssna

RS-virus kan orsaka övre och nedre luftvägsinfektioner hos äldre personer och ge alltifrån en lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation.

Även yngre personer med underliggande sjukdom som nedsatt hjärt-/lungfunktion, lever- eller njursvikt, diabetes eller nedsatt immunförsvar kan drabbas av nedre luftvägsinfektioner på grund av RS-virus.

RS-virusinfektion uppträder i årliga epidemier främst under vinterhalvåret och sprids totalt sett mest bland små barn.

Folkhälsomyndigheten har bedömt att risken för att bli allvarligt sjuk främst finns efter 75 års ålder och rekommenderar därför vaccination. Personer från 60 år med vissa sjukdomar, diagnoser eller tillstånd som leder till en ökad risk för allvarlig RSV-infektion rekommenderas också vaccination mot RS-virus.

Läs mer om det här: Vaccin mot RS-virus (vuxna)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

RS-virus sprids genom nära kontakt med en infekterad person och genom kontakt med föremål där smittan kan ha hamnat. Därför är handtvätt och rengöring av ytor de viktigaste förebyggande åtgärderna. Desinfektionsmedel samt tvål och vatten tar bort viruspartiklarna.

Tänk på att:

  • Undvika att träffa personer utanför familjen som är sjuka, till exempel med hosta eller snuva.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten regelbundet eller använd handdesinfektion.
  • Att vistas i inomhusmiljöer tätt tillsammans med många människor, framför allt under hösten och vintern, kan medföra en risk att smittas av luftvägsinfektioner.
Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

De första sjukdomssymtomen är vanligen feber, snuva, hosta och ibland pipande andningsljud. Infektionen läker oftast ut som en lindrig förkylning men kan också utvecklas till en allvarlig nedre luftvägsinfektion som kan kräva sjukhusvård.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Nej, man blir inte immun mot RS-virus efter att ha varit sjuk av viruset en gång. Det kan orsaka upprepade luftvägsinfektioner livet igenom.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Om vaccination mot RS-virus

Lyssna

RSV-vaccination rekommenderas säsongen 2023/24 till personer från det året de fyller 75 år och äldre. Enligt utredningar har dessa åldersgrupper en högre risk för allvarlig nedre luftvägsinfektion orsakad av RS-virus.

Personer från 60 år med vissa sjukdomar, diagnoser eller tillstånd som leder till en ökad risk för allvarlig RSV-infektion rekommenderas också vaccination mot RS-virus.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Om vaccinet mot RS-virus

Lyssna

Under 2023 har två nya vaccin mot RS-virusinfektion godkänts för personer från 60 års ålder. Båda vaccinen består av ett antigen som finns på virusets yta.

Det ena vaccinet innehåller också ett förstärkningsmedel, ett adjuvans. Vaccinet är godkänt från 60 års ålder. Om och när påfyllnadsdos kan behövas är ännu inte känt.

Det andra vaccinet innehåller inte adjuvans och även det är godkänt från 60 års ålder. Om och när påfyllnadsdos kan behövas är ännu inte känt.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det ena godkända vaccinet (det utan förstärkningsmedel, adjuvans) är godkänt för vaccination av gravida i graviditetsvecka 24-36 för att ge skydd under spädbarnets första sex levnadsmånader. Folkhälsomyndigheten har ännu inte utrett gravidvaccination mot RS-virus och därmed finns inför kommande säsong ingen nationell rekommendation, kunskapsläget följs och en utredning planeras längre fram. Vaccin kan finnas mot betalning hos enskilda vaccinatörer säsongen 2023-2024.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om och när en eventuell påfyllnadsdos kan behövas är ännu inte känt. Studierna som ligger till grund för vaccinens godkännande följer fortsatt deltagarna över flera RS-säsonger. Det adjuvanterade vaccinet har visat ett fortsatt gott vaccinskydd över två RS-säsonger. Det icke-adjuvanterade vaccinet har tills mitt i RS-säsong två visat på ett fortsatt gott vaccinskydd.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Efter vaccinationen kan det bli rött, ömt och svullet på injektionsstället. Några personer kan få lätt feber, diarré eller kräkning. Andra reaktioner är sällsynta.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccinen är nyligen godkända och ännu inte upphandlade nationellt i Sverige. Vaccin kan finnas mot betalning hos enskilda vaccinatörer säsongen 2023-2024.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Helt nya vaccin, som t ex mot RS-virus, bör ges ensamt för att undvika oklarhet kring biverkningar.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Vaccinen är nyligen godkända och ännu inte upphandlade nationellt i Sverige. Vaccin kan finnas mot betalning hos enskilda vaccinatörer säsongen 2023-2024.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan