Allmänt

  • Vad är det nationella vaccinationsregistret?

    Det nationella vaccinationsregistret är ett hälsodataregister för nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten är ansvarig för registret. I dagsläget omfattar registret endast det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

    Under hösten förväntas ett riksdagsbeslut om att även vaccinationer mot covid-19, från den 1 januari 2021, ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

    Uppdaterad: 2020-10-23 09:04

Sekretess och integritet