Allmänt

  • Varför infördes registret?

    Det nationella vaccinationsregistret infördes enligt beslut av riksdagen. Rapporteringen är obligatorisk enligt lag (2012:453) om register över nationella vaccinationsprogram. Det betyder att Sverige får ett bättre verktyg för uppföljning och övervakning av nationella vaccinationsprogram vad gäller vaccinationstäckning, skyddseffekt och biverkningar.

    Uppdaterad: 2020-10-23 09:05

Sekretess och integritet