Allmänt

  • Kommer historiska data, det vill säga vaccinationer givna före 1 januari 2013, att överföras till registret?

    Nej, inga vaccinationer givna före 1 januari 2013 kommer att överföras till registret.

    Uppdaterad: 2020-10-23 09:06

Sekretess och integritet