Allmänt

  • Ska vaccinationer givna till migrantbarn i tidigare hemland rapporteras i det nationella vaccinationsregistret?

    Nej. Endast vaccinationer givna i Sverige inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska rapporteras. Barn ska upp till 18 års ålder, om de tidigare inte vaccinerats i enlighet med svenska vaccinationsprogrammet, erbjudas kompletterande vaccinationer och dessa ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

    Uppdaterad: 2020-10-23 09:07

Sekretess och integritet