Allmänt

  • Vem ska rapportera?

    Alla som vaccinerar barn och ungdomar (eller ombud för vaccinatören) med vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet ska rapportera till det nationella vaccinationsregistret. I de allra flesta fall rapporteras utförda vaccinationer till det nationella vaccinationsregistret direkt via ett journalsystem.

    Uppdaterad: 2020-10-23 09:06

Sekretess och integritet