Allmänt

 • Hur går rapporteringen till?

  För att tillgodose vårdgivares behov och förutsättningar finns det flera sätt att rapportera vaccinationer till registret:

  1) Helautomatisk överföring direkt från ett journalsystem.

  2) Halvautomatisk överföring genom att en journaladministratör laddar upp en fil, som exporterats från journalsystemet, via Folkhälsomyndighetens webbplats.

  3) Manuell rapportering direkt i formuläret på Folkhälsomyndighetens webbplats. Detta sista alternativ innebär dubbelarbete eftersom samma uppgifter behöver registreras både i journalsystem och rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

  Uppdaterad: 2020-10-23 09:06

Sekretess och integritet