Allmänt

  • Vad menas med vårdgivare?

    Med vårdgivare menas den juridiska vårdgivaren (1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen). En vårdgivare kan vara staten, en region, en kommun, ett privat företag eller en enskild näringsidkare. Ansvaret för hälso- och sjukvård inom regioner och kommuner kan enligt kommunallagen vara uppdelat på flera nämnder. Kontakta din verksamhetschef om det är oklart vilken vårdgivare som ska anges.

    Uppdaterad: 2020-10-23 09:06

Sekretess och integritet