Allmänt

  • Ska personer utan personnummer eller samordningsnummer rapporteras?

    Ja, vaccinationer givna inom det allmänna vaccinationsprogrammet ska rapporteras även för barn som ännu inte hunnit få personnummer eller samordningsnummer.

    Uppdaterad: 2020-10-23 09:07

Sekretess och integritet