Allmänt

 • När infördes registret och vad ska rapporteras?

  Det nationella vaccinationsregistret infördes den 1 januari 2013. Alla vaccinationer som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet, och som är utförda på barn i Sverige efter den 1 januari 2013, ska rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

  Den information som ska rapporteras är:

  • vaccinationer givna i Sverige efter den 1 januari 2013
  • den vaccinerades personnummer eller samordningsnummer
  • datum för vaccination
  • vilket vaccin som använts
  • satsnummer
  • vårdgivare som ansvarat för vaccinationen

  Den vaccinerades folkbokföringsort hämtas direkt från folkbokföringsregistret.

  De sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och ska rapporteras är:

  • difteri
  • stelkramp
  • kikhosta
  • polio
  • haemophilus influenzae typ b (Hib)
  • pneumokocker
  • mässling
  • påssjuka
  • röda hund
  • humant papillomvirus (HPV)
  • rotavirus

  Uppdaterad: 2020-10-23 09:05

Sekretess och integritet