Allmänt

  • Vad är det nationella vaccinationsregistret?

    Det nationella vaccinationsregistret är ett hälsodataregister för nationella vaccinationsprogram. Folkhälsomyndigheten är ansvarig huvudman. I dagsläget omfattar registret endast det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Efter beslut av regeringen kan nya sjukdomar så småningom ingå i de nationella vaccinationsprogrammen och därmed också rapporteras i det nationella vaccinationsregistret.

    Uppdaterad: 2019-11-04 13:06

Sekretess och integritet