Allmänt

  • Varför infördes registret?

    Det nationella vaccinationsregistret infördes enligt beslut av riksdagen. Rapporteringen är obligatorisk enligt lagen. Registret gör att vi i Sverige har fått bättre förutsättningar för uppföljning och övervakning av nationella vaccinationsprogram vad gäller vaccinationstäckning, skyddseffekt, vaccinsvikt och biverkningar.

    Uppdaterad: 2019-11-04 13:07

Sekretess och integritet