Frågor och svar om det nationella vaccinationsregistret

För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Allmänt

  • Varför infördes registret?

    Det nationella vaccinationsregistret infördes enligt beslut av riksdagen. Rapporteringen är obligatorisk enligt den nya lagen. Det betyder att Sverige får ett bättre verktyg för uppföljning och övervakning av nationella vaccinationsprogram vad gäller vaccinationstäckning, skyddseffekt, vaccinsvikt och biverkningar.

    Uppdaterad: 2019-11-04 13:07

Sekretess och integritet

Gå till toppen av sidan