Frågor och svar om det nationella vaccinationsregistret

För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Allmänt

  • Vad är det allmänna vaccinationsprogrammet för barn?

    Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är ett nationellt vaccinationsprogram och avser en organiserad vaccinationsverksamhet där vårdgivare är skyldiga att erbjuda alla barn och unga, upp till 18 år, kostnadsfria vaccinationer enligt ett särskilt program. Vaccinationerna sker främst inom landstingens barnhälsovård och i skolan.

    Uppdaterad: 2019-11-04 13:08

Sekretess och integritet

Gå till toppen av sidan