Allmänt

 • Hur går rapporteringen till?

  För att tillgodose vårdgivares behov och förutsättningar finns det flera sätt att rapportera vaccinationer till registret:

  I första hand möjliggöra rapportering direkt via ett journalsystem eller indirekt via Svevac.

  I andra hand manuellt ladda upp fil från journalsystem via det nationella vaccinationsregistrets webbsida.

  I tredje hand manuellt registrera direkt i formuläret på det nationella vaccinationsregistrets webbsida. Detta sista alternativ innebär dock dubbelarbete i det fall samma uppgifter registreras både i journalsystem och direkt i det nationella vaccinationsregistret.

  Observera: För att kunna rapportera enligt sista alternativet ovan måste man först skapa ett konto via det nationella vaccinationsregistrets webbsida. Webbsidan finns tillgänglig för kontoregistrering och inrapportering.

  Uppdaterad: 2019-11-04 13:08

Sekretess och integritet