Allmänt

  • Vem ska rapportera?

    Alla som vaccinerar barn och ungdomar med vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet ska rapportera till det nationella vaccinationsregistret.

    Uppdaterad: 2019-11-04 13:08

Sekretess och integritet