Allmänt

  • Vart vänder jag mig för hjälp med hur jag ska rapportera?

    Har du frågor eller vill göra en felanmälan är du välkommen att kontakta det nationella vaccinationsregistrets via e-post: supportvaccinationsregister@folkhalsomyndigheten.se.

    Uppdaterad: 2019-11-04 13:08

Sekretess och integritet