Allmänt

  • Vad menas med vårdgivare?

    Med vårdgivare menas den juridiska vårdgivaren (1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen). En vårdgivare kan vara staten, en region, en kommun, ett privat företag eller en enskild näringsidkare. Ansvaret för hälso- och sjukvård inom regioner och kommuner kan enligt kommunallagen vara uppdelat på flera nämnder. Det är alltså inte vaccinatörens namn eller annan personal som är vårdgivare. Kontakta din verksamhetschef om det är oklart vilken vårdgivare som ska anges.

    Uppdaterad: 2019-11-04 13:09

Sekretess och integritet