Frågor och svar om det nationella vaccinationsregistret

För att lyssna på en enskild fråga och svar öppnar du frågan genom att klicka på + och sedan på Lyssna.

Allmänt

  • Vad menas med vårdgivare?

    Med vårdgivare menas den juridiska vårdgivaren (1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen). En vårdgivare kan vara staten, ett landsting, en kommun, ett privat företag eller en enskild näringsidkare. Ansvaret för hälso- och sjukvård inom landsting och kommuner kan enligt kommunallagen vara uppdelat på flera nämnder. Det är alltså inte vaccinatörens namn eller annan personal som är vårdgivare. Kontakta din verksamhetschef om det är oklart vilken vårdgivare som ska anges.

    Uppdaterad: 2019-11-04 13:09

Sekretess och integritet

Gå till toppen av sidan