Allmänt

  • Ska vaccinationer givna under utlandsvistelse rapporteras till registret?

    Nej, endast vaccinationer som ges i Sverige ska rapporteras.

    Uppdaterad: 2019-11-04 13:09

Sekretess och integritet