Användning av tobaks- och nikotinprodukter

Lyssna

Hur ser användningen av tobaks- och nikotinprodukter ut i Sverige? På de här sidorna kan du hitta information om bruket i befolkningen, i olika grupper och bland unga.

Bruk av tobaks- och nikotinprodukter

  • Vuxnas bruk av tobaks- och nikotinprodukter

    Daglig rökning är ojämlikt fördelat i befolkningen och vi ser stora skillnader mellan olika grupper baserat på bland annat utbildnings- och inkomstnivå och sysselsättning. Användning av nikotinprodukter, som nikotinsnus och e-cigaretter, är vanligt bland unga år 2022. Det visar resultat från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor.

  • Ungas bruk av tobaks- och nikotinprodukter

    Användning av nikotinprodukter, som nikotinsnus och e-cigaretter, har ökat bland unga. Det visar resultat från undersökningarna Skolbarns hälsovanor och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings (CAN:s) nationella skolundersökning.