Så här används dopningsmedel i Sverige

Lyssna

Ungefär 1 procent av männen och mindre än 0,5 procent av kvinnorna i Sverige, har någon gång provat anabola androgena steroider (AAS).

Den typiska användaren är en man mellan 18 och 34 år som regelbundet styrketränar på gym. Dopningsmedel används i hela landet men är vanligare i storstäder än i glesbygd. Det visar de nationella befolkningsstudierna som har genomförts.

Det finns i dagsläget inte tillräckligt med forskning för att kunna uttala sig om vilka bestämningsfaktorer som har ett samband med en eventuell framtida användning av dopningsmedel. Det behövs mer forskning inom detta område.

Användningen av dopningsmedel är relativt stabil över tid baserat på de nationella befolkningsstudier som återkommande genomförs. Frågorna i undersökningarna har delvis förändrats mellan mätningarna, vilket i viss mån minskar jämförbarheten över tid.

I vårt Indikatorlabb finns möjlighet att söka reda på ytterligare statistik gällande användningen och erfarenheten av dopningsmedel.

Indikatorlabbet (extern webbplats)