Vem använder dopning?

Lyssna

Den typiska användaren är en man mellan 18 och 34 år som regelbundet styrketränar på gym. Dopningsmedel används i hela landet men är vanligare i storstäder än i glesbygd. Det finns i dagsläget inte tillräckligt med kunskap för att fastslå säkra samband mellan användning av dopningsmedel och olika bestämningsfaktorer. Det behövs mer forskning inom området.

Det finns huvudsakligen tre anledningar till användning av dopningsmedel:

  • Användaren vill förändra sitt utseende genom större och/eller mer framträdande muskler.
  • Användaren önskar förbättra sin fysiska prestation genom ökad styrka, kraft, snabbhet och explosivitet.
  • Användaren vill uppnå ökad respekt genom större kroppsvolym och ökad styrka.

Det är vanligt att de som använder dopningsmedel ”kurar”. Det vill säga intar dopningsmedlen under en viss tid med efterföljande uppehåll, men det förekommer även kontinuerligt bruk. Normalt genomförs 2–3 kurer per år. En kur varar vanligen 6–12 veckor, sedan görs ett uppehåll på 6–12 veckor innan en ny kur påbörjas. De som kombinerar dopning med träning tillämpar vanligen ett kurande som innefattar ett dagligt schema. Kurerna påbörjas med små doser för att successivt byggas upp till större. Mot slutet av varje kur trappas doserna ned.