Vanligare att använda narkotika i grupper med låg socioekonomisk position

Lyssna

Personer som använder narkotika har ofta lägre utbildning, lägre inkomst och står oftare utanför arbetsmarknaden oftare jämfört med andra grupper. De och deras närstående rapporterar också sämre hälsa än resten av befolkningen.

Det är vanligare att använda narkotika bland personer med lägre utbildning, lägre inkomst och bland de som står utanför arbetsmarknaden. Narkotikaanvändning är vanligast i gruppen med lägst utbildning och bland personer som saknar arbete eller personer som är sjukskrivna. Narkotikaanvändning är också vanligare i den lägsta inkomstpercentilen.

Personer med lägre socioekonomisk position som använder narkotika, använder också narkotika mer frekvent, alltså oftare.

Användare och deras närstående mår sämre

Det finns ett samband mellan narkotikaanvändning och en sämre självskattad hälsa hos både personer som använder narkotika och hos deras närstående. Användning av narkotikaklassade läkemedel är relaterad till en sämre självskattad hälsa och personer som har någon i sitt liv som använder narkotika eller narkotikaklassade läkemedel uppger en sämre hälsa än befolkningen i övrigt.

En sämre självskattad hälsa är vanligast hos de som uppger användning av icke-förskrivna narkotikaklassade läkemedel, jämfört med användning av cannabis respektive övriga narkotikaklassade substanser (kokain, ecstasy, amfetamin, heroin, opium, hallucinogener). Särskilt dåligt mår personer som använde narkotika ofta – oavsett vilken typ av narkotika som används.

Även personer som har en närstående som använder narkotika eller icke-förskrivna narkotikaklassade läkemedel uppger en sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Även här är sambandet starkare för narkotikaklassade läkemedel än för andra typer av narkotika.