Tillsynsvägledning tillfälliga boenden

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning ska vara ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken av tillfälliga boenden.

Vägledningen ersätter den tidigare publikationen Hälsoskydd vid tillfälligt boende – Hotell, vandrarhem, campingplatser m.m. som gavs ut av Socialstyrelsen 2004.

Publikation

  • Tillsynsvägledning för hälsoskydd i tillfälliga boenden

    Publicerad:
    Uppdaterad:

    Denna vägledning är ett hjälpmedel för miljö- och hälsoskyddsnämnderna i deras tillsyn enligt miljöbalken av tillfälliga boenden som vandrarhem, hotell, pensionat och campinganläggningar.