Viruset och sjukdomen

Smittspridning

 • Hur länge kan viruset som orsakar covid-19 överleva utanför människokroppen, på ytor och föremål?

  Det är ännu inte helt klarlagt hur länge viruset kan överleva utanför kroppen. Forskningsstudier som utförts på närbesläktade coronavirus visar att de kan överleva flera dagar på ytor och föremål men för detta krävs särskilda förhållanden. Överlevnaden påverkas exempelvis av temperatur, solljus och luftfuktighet. Coronaviruset är särskilt känsligt för uttorkning. Mängden virus påverkar också hur länge en yta eller ett föremål utgör en risk för smitta. Studierna är främst utförda i laboratorier med kontrollerad luftfuktighet och temperatur och är därför inte jämförbara med miljöer ute i samhället.

  En nyligen utförd studie i vårdmiljö, där patienter med covid-19 isolerats, visar att spår av virus fanns på ytor och föremål i den miljön. Fortsatta studier får utvisa om så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål, har någon betydelse för spridningen av covid-19.

  Det är alltid viktigt att ha god handhygien och att vara noga med att tvätta händerna med tvål och vatten. Då minskar risken för smitta. Om möjligheten till handtvätt är begränsad kan handsprit vara ett alternativ.

  Smittar covid-19 via sedlar och mynt?

  Det finns inga uppgifter om att personer har smittats via sedlar eller mynt. Coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det betyder att smittan överförs till slemhinnorna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en sjuk person hostar eller nyser.

  Så här kan du undvika att bli smittad och att smitta andra:

  • Var noga med att hålla ett avstånd till andra människor i offentliga miljöer.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har tillgång till vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ansiktet (ögon, näsa, mun).
  • Stanna hemma när du är sjuk.

  Kan viruset smitta till människa via post och paket?

  Det finns i inga uppgifter om att personer har smittats via paket och postförsändelser. Coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar sjukdomen covid-19 smittar i första hand mellan människor genom så kallad droppsmitta. Det betyder att smittan överförs till slemhinnorna i ögon, näsa eller mun från droppar som sprids i luften när en sjuk person hostar eller nyser.

  Så här kan du undvika att bli smittad och att smitta andra:

  • Var noga med att hålla ett avstånd till andra människor i offentliga miljöer.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har tillgång till vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ansiktet (ögon, näsa, mun).
  • Stanna hemma när du är sjuk.

  Uppdaterad: 2020-03-26 14:18

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

Provtagning, vaccin och behandling

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående