Frågor och svar om covid-19 (coronavirus)

Frågor och svar om sjukdomen covid-19 riktar sig främst till allmänheten. Senaste information och aktuella siffror finns på vår sida om utbrottet.

Sidan uppdaterad senast: 3 april kl. 18:38

Frågor och svar om nya regler för restauranger, krogar m.m.

Samlad information om coronaviruset och covid-19

In English: Frequently asked questions about COVID-19

Viruset och sjukdomen

Statistik

Provtagning, vaccin och behandling

Smittspridning

Karantän och avspärrning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

  • Vad innebär det att covid-19 klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen?

    Att klassa smittan som allmänfarlig och samhällsfarlig är steg som stärker den svenska beredskapen vid en samhällsspridning av covid-19 i Sverige. Risken för det bedöms för närvarande som mycket hög.

    En klassning enligt smittskyddslagen gör det möjligt att vidta de förebyggande åtgärder som är relevanta för att hindra en spridning av smittan i samhället. För allmänfarlig och samhällsfarlig smitta finns möjligheter att besluta om åtgärder som karantän, isolering, hälsoundersökningar vid inresa och avspärrningar av områden. Beroende på vilken åtgärd det gäller, är det antingen smittskyddsläkaren eller vi på Folkhälsomyndigheten som fattar beslut om det.

    Uppdaterad: 2020-03-10 14:36

Sammankomster

Information till resenärer

Barn

Övriga frågor

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan