Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

Smittskydd och övervakning

  • Vad innebär det att covid-19 klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen?

    Att klassa smittan som allmänfarlig och samhällsfarlig stärker den svenska beredskapen. Nu när covid-19 klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig smitta, finns möjligheter att besluta om åtgärder som karantän, isolering, hälsoundersökningar vid inresa och avspärrningar av områden. Beroende på vilken åtgärd det gäller, är det antingen smittskyddsläkaren eller vi på Folkhälsomyndigheten som fattar beslut om det.

    Uppdaterad: 2020-03-10 14:36

Provtagning, vaccin och behandling

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Karantän och avspärrning

Barn

Oro och psykiskt välmående